Wie aan drugs denkt, denkt aan verslaving (afhankelijkheid). Alcohol- en druggebruik houdt altijd risico's in. Het kan bijvoorbeeld tot verslaving leiden. Toch is niet elk gebruik meteen ook probleemgebruik. Niet iedereen die al eens een glas alcohol drinkt, misbruikt alcohol of wordt er afhankelijk van. Voor illegale drugs geldt hetzelfde: niet iedereen die een illegale drug gebruikt, is afhankelijk.

Omgekeerd is het natuurlijk ook niet zo dat afhankelijkheid het enige risico van druggebruik is.

Druggebruik leidt soms tot verslaving...

Eigenlijk zijn er vier manieren waarop legale en illegale drugs gebruikt kunnen worden, ook al valt de grens daartussen niet altijd even gemakkelijk te trekken:

  • kennismaken, experimenteren en af en toe gebruiken
  • regelmatig gebruiken
  • te veel gebruiken
  • misbruik of afhankelijkheid (verslaafd gebruik)

Er zijn mensen die zwaar in de problemen komen door hun druggebruik, maar niet iedereen die gebruikt, zal er automatisch afhankelijk van worden. Van druggebruik komt dus niet altijd misbruik. Er zijn ook mensen die na een tijd stoppen met gebruiken, die hun gebruik verminderen of die beperkt blijven gebruiken (bijvoorbeeld enkel op feestjes).

Druggebruik houdt wel altijd risico's in. Soms hebben mensen geen realistisch zicht op hun eigen gebruik. Ze denken dat ze hun gebruik in de hand hebben terwijl dit niet het geval is. Of iemand afhankelijk wordt, hangt niet alleen af van de eigenschappen van de drug zelf, maar evenzeer van de persoon die gebruikt (hoe zit die in elkaar) en de omstandigheden waarin hij gebruikt (hoe ziet zijn of haar leven eruit).

...maar ook tot andere problemen

Ook is afhankelijkheid zeker niet het enige probleem dat door druggebruik kan ontstaan. Eén keer te veel gebruiken kan soms voor grote risico's zorgen (bijvoorbeeld wanneer je gebruikt als je zwanger bent, op het werk,…). Er zijn juridische risico's verbonden aan het gebruik van veel legale en illegale drugs (wanneer iemand onder invloed achter het stuur kruipt bijvoorbeeld). En druggebruik kan sociale gevolgen hebben (bijvoorbeeld voor iemand die van school wordt gestuurd), het kan financiële gevolgen hebben (voor iemand die zijn job verliest), gezondheidsproblemen veroorzaken, meningsverschillen en relatieproblemen uitlokken, enzovoort.

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken

Je zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus of vriend(in) wil stoppen. Hoe kan jij daarin bijstaan? Deze brochure van De Druglijn biedt basisadvies en houvast.