Druggebruik kan sporen nalaten in de urine. Via de huisarts (die een urinestaal doorstuurt naar een medisch lab) of thuis (met een testje van de apotheker) kan een urinetest uitgevoerd worden. Zulke tests kunnen afbraakstoffen van een aantal drugs zoals cannabis, cocaïne, speed, xtc of heroïne opsporen.

Wel meer ouders die vermoedens of weet hebben van druggebruik overwegen hun kind te testen met een drug- of cannabistest. Als ouder ben je uiteraard bezorgd en op zoek naar uitsluitsel. In die omstandigheden lijkt zo'n urinetest uitkomst te bieden. Toch hangen er nogal wat beperkingen aan vast.

Eerst en vooral kan een urinetest het vertrouwen tussen ouders en kind serieus onder druk zetten en tot kat-en-muisspelletjes leiden. Een testje thuis uitvoeren vergt ook wat kennis van zaken. En het testresultaat (positief of negatief) biedt bovendien niet altijd de gehoopte duidelijkheid. Het kan soms meer vragen oproepen dan het antwoorden biedt.

Positief testresultaat

Wat doe je bijvoorbeeld als het resultaat positief is? Je weet dan wel dat je kind drugs gebruikt heeft, maar ook niet veel meer dan dat. Het is een momentopname en zegt weinig of niets over de omvang en het tijdstip, laat staan over de evolutie of de reden van het druggebruik.

Negatief testresultaat

Stel dat de test negatief is, maar je blijft aan uiterlijk en gedrag dingen opmerken die op druggebruik kunnen wijzen... zijn alle zorgen dan van de baan? Is het vertrouwen in je kind met een negatief resultaat plotsklaps hersteld? Welke garantie biedt een negatief resultaat dat je kind vorige maand niet gebruikt heeft of het binnen een half jaar niet zal doen? En continu testen is ook geen optie, want hoe lang houd je dat vol: een half jaar, één, twee of vijf jaar?

Meer hulpmiddel dan oplossing

Merken of je kind cannabis of andere drugs gebruikt is moeilijk. Enkel afgaan op uiterlijke symptomen, zoals de klassieke verwijde pupillen of rode ogen, is nogal riskant. Beter is het om een totaalbeeld te vormen van hoe het met je kind gaat.

Met of zonder urinetest, vroeg of laat moet het toch tot een echt gesprek komen. De beste manier om te weten te komen of je kind drugs gebruikt, is uiteindelijk uit zijn of haar mond. Dat klinkt simpel maar is verre van eenvoudig. Het vereist dat open en eerlijk over persoonlijke dingen kan gepraat worden: bijvoorbeeld over relaties en voorbehoedsmiddelen, maar ook over drugs. In je opvoeding actief interesse tonen voor het doen en laten van je kind, voor hoe het zich voelt, voor waar en met wie het omgaat, helpt vaak beter om de kans op druggebruik in te schatten dan via omwegen op zoek gaan naar duidelijkheid.

GRIP - Zelfzorg voor ouders, partners en kinderen

Nemen de zorgen om je kind, partner, moeder of vader alsmaar toe? GRIP biedt je houvast. Leer je sterktes kennen, verwerf inzicht, besef wie rondom jou een steun kan zijn.

Volledig zelf, gratis en anoniem.