• Alle DrugLijnmedewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim en discretieplicht. We verbinden ons ertoe om wie ons contacteert met respect te benaderen en elke vraag ernstig te nemen. De DrugLijn zal niemand be- of veroordelen op basis van middelengebruik.
  • Zowel de oproeper als de beantwoorder aan de DrugLijn blijven anoniem. Daar wordt enkel van afgeweken in geval de oproeper zijn uitdrukkelijke toestemming geeft om naam en adres te noteren (om bijvoorbeeld folders te versturen). Persoonlijk gegevens worden niet bewaard, laat staan aan derden bezorgd. Ook je e-mailadres of Skype-account wordt nergens bewaard en wordt evenmin doorgegeven aan derden. Weet dat het niet zo vanzelfsprekend is om online je eigen privacy te beschermen en we adviseren je om daar dan ook zo kritisch en zorgzaam mogelijk mee om te gaan.
  • Wanneer je gebruik maakt van de kennistests en zelftests op deze site wordt in sommige vragen naar persoonsbonden informatie gevraagd. Alle tests verlopen echter strikt anoniem. Er zal nooit naar identiteitsgebonden gegevens gevraagd worden en deze worden dus ook niet opgeslagen.
  • De DrugLijn gaat niet in op verzoeken om zelf contact te nemen met derden, belt niet terug en maken ook geen afspraken met oproepers aan de telefoon, via online contact of daarbuiten.
  • Wie online materiaal bestelt, doet dat via de VAD-website. De DrugLijnmedewerkers hebben geen toegang tot deze data. Door een strikte scheiding tussen het stellen van hulp- of infovragen aan De DrugLijn en het bestellen van materiaal blijft jouw privacy gegarandeerd.
  • Alle informatie uit contacten wordt vertrouwelijk behandeld. Inhoudelijke informatie uit contacten kan wel gebruikt worden voor scholing, voor overleg met collega's of om kwaadwillige oproepen te voorkomen. In dat geval wordt enkel anonieme inhoud gedeeld.
  • De DrugLijn werkt volledig onafhankelijk van politie en gerecht.
  • De DrugLijn registreert van elk contact een aantal strikt anonieme gegevens voor statistieken. De cijfers helpen om onze werking bij te sturen en onze dienstverlening te optimaliseren. Ze laten ons ook toe om bepaalde knelpunten, noden of evoluties te signaleren aan het preventiewerk, de hulpverlening of de overheid.
  • Een oproep naar de DrugLijn staat niet vermeld op de telefoonrekening. Omwille van de aparte tariefformule vermeldt de rekening wél dat er naar een 078 -15…-nummer gebeld is, maar specificeert ze niet welk 078-nummer gebeld werd.
  • Uit respect voor jouw privacy en in het belang van jouw online veiligheid is deze site is een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer je bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in het mailformulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan 'meekijken'.