Deze test is bedoeld voor volwassenen die alcohol drinken. De test helpt je om te na te gaan of je dat op een riskante manier doet. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

In de test is sprake van een 'standaardglas'. Lees hier wat daarmee bedoeld wordt.

Door de test te starten, ga je akkoord met de spelregels.

Selecteer een andere test