De DrugLijn doet meer dan telefonische en onlinevragen beantwoorden. Met de jaren werd een aanbod aan publicaties en materiaal aangemaakt. In de vorm van een reeks informatieve folders rond topics waarover De DrugLijn vaak vragen krijgt. Of via affiches die aandacht vragen voor de risico's van alcohol- en ander druggebruik.

De DrugLijn is de publieksservice van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Op die manier is De DrugLijn de speerpunt van sensibiliserende acties en campagnes die VAD voert.

Folders, brochures, promotiemateriaal en nog veel meer

De aanmaak en verspreiding van documentatiemateriaal is één van kerntaken van VAD op vlak van informatieverstrekking aan een ruim publiek. Logisch dus dat De DrugLijn als publiekservice van VAD met de jaren een groeiend aanbod uitbouwde.
Een reeks folders onder de noemer 'Meest gestelde vragen' staat daarbij centraal.

De folders bundelen per thema's een aantal vragen die vaak ter sprake komen aan de lijn. De duizenden contacten die De DrugLijn jaarlijks heeft, bieden waardevol inzicht in welke doelgroep welke informatiebehoeften heeft. Doordat ze gebaseerd zijn op concrete vragen uit de praktijk, gaan ze inhoudelijk meestal een stap verder dan het louter informatieve. Vaak omvatten ze een eerste aanzet van advies over hoe met alcohol- of ander druggebruik kan omgegaan worden. Dat maakt de folders meteen een stuk relevanter voor wie met in zijn omgeving met gebruik geconfronteerd wordt.

Deze reeks omvat momenteel volgende twaalf folders:

De DrugLijn heeft een aanbod aan affiches en promotiemateriaal, maar publiceert ook rapporten. Bekijk het volledig aanbod in het overzicht met materialen.

Materialen

Op zoek naar folders, affiches, rapporten of zelfs gadgets?

Een verhelderende DrugLijnfolder over een bepaalde drug of een veelbesproken topic? Een affiche die je helpt te sensibiliseren? Op zoek naar het jaarverslag met cijfers over De DrugLijn? Of gadgets om onze lijn te promoten?

Sensibilisering, beeldvorming en campagnes

Sensibiliserende initiatieven en campagnes van VAD worden steevast onder de noemer van De DrugLijn gevoerd. Een bewuste strategie, want op die manier krijgt de doelgroep meteen een kanaal aangereikt voor meer publieksinformatie of voor het stellen van persoonlijke vragen.

Bij een aantal van dergelijke acties wordt de kans geboden om bijvoorbeeld een gratis campagnebrochure bij De DrugLijn aan te vragen. Dat verlaagt de drempel tot contactname en draagt ook bij tot de beeldvorming over de lijn. Die is er immers echt niet alleen voor mensen met zorgen of problemen en evenmin enkel voor vragen over illegale drugs.

Een voorbeeld van een campagne waarbij De DrugLijn recent betrokken is, is de alcoholcampagne ‘Begin niet te vroeg’. Inpikkend op de wettelijke leeftijdsgrenzen voor de verkoop en het schenken van alcohol, wil die campagne jongeren bewust maken van het belang om de beginleeftijd van alcoholgebruik uit te stellen.

Een ander voorbeeld is ‘Als je ouder drinkt of drugs gebruikt’. In het kader hiervan werd de website uitgebreid met specifieke informatie voor kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem toegevoegd. De aftrap ging destijds samen met de opstart van de chatbeantwoording bij De DrugLijn. Een kanaal bij uitstek om jongeren te bereiken.

In haar sensibilisering vermijdt VAD en De DrugLijn de zogeheten 'fear appeal' (inspelen op angst) en wordt gekozen voor een niet-culpabiliserende en niet-stigmatiserende benadering.