De Druglijn is vooral bekend als telefoonlijn. De telefoonlijn is een belangrijke peiler in de werking, maar de lijn zet ook volop in op online contact. In de vorm van beantwoording via mail en chat. Maar ook met online vroeginterventie via kennistests, zelftests en online zelfhulp voor mensen die gebruiken en hun omgeving.

Met folders, brochures en campagnemateriaal draagt De Druglijn bij tot sensibilisering en een betere beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Beantwoording via telefoon, mail en chat

De beantwoording van allerhande vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen is het kloppende hart van onze werking.
De Druglijn ging ooit van start als telefoonlijn.

De telefoonlijn biedt jaarlijks duizenden mensen op een eenvoudige manier en vanuit een vertrouwde omgeving toegang tot informatie, advies en hulp.

Naarmate de gedigitaliseerde samenleving en de toegang tot het internet zich doorzette, werd duidelijk dat online contact veel potentieel heeft om op een gelijkaardige laagdrempelige manier informatie, advies en hulp te verschaffen. Het zette De Druglijn ertoe aan om eerst via de mailservice en later ook via chat aan beantwoording te doen.

Lees meer over de telefonische en online beantwoording.

Vroeginterventie met tests en online zelfhulp + online zelfzorg

Met de start van de mailservice speelde De Druglijn destijds een pioniersrol in online hulp omtrent alcohol en andere drugs. Het was dan ook een logische evolutie dat met de jaren het aanbod werd uitgebreid met een omvattend aanbod aan online tools voor vroeginterventie:

  • twaalf anonieme kennistests laat mensen toe na te gaan hoe goed ze hun drug kennen
  • eveneens twaalf anonieme, gratis zelftests helpen zowel minderjarigen als meerderjarigen vrijblijvend in te schatten hoe riskant hun gebruik is
  • bij het online zelfhulpprogramma kan men gratis en anoniem terecht voor ondersteuning bij op eigen kracht te minderen of te stoppen met het gebruik van cannabis, cocaïne, GHB en/of alcohol.
  • naastbetrokkenen kunnen ook gratis, anoniem en zonder login een beroep doen op drie zelfzorgmodules (voor partners, ouders en jonge 'kinderen van') die houvast bieden en daarom de naam GRIP meekregen.

Lees meer over dit online aanbod.

Informeren, sensibiliseren en werken aan beeldvorming

De Druglijn doet niet alleen via één-op-één contacten aan informatieverstrekking, sensibilisering en een correcte beeldvorming.

Met de jaren werd een aanbod aan publicaties en materiaal aangemaakt. Een reeks folders omtrent 'meest gestelde vragen' staat daarbij centraal. Uiteraard omvat het aanbod veel meer: affiches, bekendmakingsmateriaal tot zelfs rapporten.

De Druglijn is de publieksservice van VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. In de praktijk betekent dit dat sensibiliserende initiatieven en campagnes van VAD onder de noemer van De Druglijn gevoerd worden. Het bekendste voorbeeld daarvan is Tournée Minérale.

Lees meer over sensibilisering en campagnes.

Aan de andere kant van de lijn

De interne werking van De Druglijn toegelicht.

Dit rapport geeft meer uitleg over de historiek en opdracht van De Druglijn. Lees meer over onze werkingsprincipes, ons aanbod en hoe de lijn intern georganiseerd is.

Vrijwilligers gezocht!

De vragen, twijfels en bezorgdheden van duizenden mensen per jaar opvangen is een hele klus. Maar de voldoening is groot.

Jaarverslag 2022

Wil je meer weten over het record aantal vragen dat De Druglijn in 2022 kreeg? Of over het gebruik van het online aanbod? Krijgt De Druglijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.