Je inzetten als vrijwilliger is een prima manier om bij te leren, je talenten te ontplooien en nuttige ervaring op te doen. Het biedt boeiende sociale contacten.
En het allerbelangrijkste: het geeft heel wat voldoening om mensen met zorgen en problemen online of via telefoon te helpen.

Wat?

Als vrijwilliger bij De Druglijn beantwoord je allerhande vragen drank, drugs, pillen en gokken. Dat gebeurt via telefoon, e-mail en chat. Sommige vragen zijn puur informatief, maar vaak zijn mensen ook bezorgd en hebben ze nood aan een eerste advies of zijn ze op zoek naar hulp. Strikte anonimiteit, oog voor objectiviteit en een onbevooroordeelde houding zijn in het beantwoordwerk essentieel.

Waar?

Het vrijwilligerswerk gebeurt vooral op het Druglijnkantoor in Brussel. Dat is in de buurt van het Noordstation en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De Druglijn voorziet ook een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten.

Thuis beantwoorden is ook een mogelijkheid. Van thuiswerkende vrijwilligers wordt wel verwacht dat ze éénmaal per maand op kantoor aanwezig zijn.

Wanneer en hoe vaak?

Wekelijks sta je in voor een permanentie van drie uur. Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 10 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds. Je bepaalt zelf op welke dag en uren. Wie thuis mails beantwoordt, kan natuurlijk ook buiten de openingsuren van de lijn aan de slag gaan.

Voorkennis nodig?

Voorkennis over alcohol en andere drugs is niet nodig. Belangrijker is dat je uit het juiste hout gesneden bent en over de juiste vaardigheden beschikt. Interesse in de thematiek, ruimdenkendheid, communicatief zijn en de nodige draagkracht hebben, zijn essentieel.
Je beschikt best over de nodige maturiteit en bent daarom best 21 jaar of ouder. Bij voorkeur beschik je minimaal over een bachelordiploma, maar een uitsluitingscriterium is dat niet.

Opleiding?

Als vrijwilliger moet je dus van vele markten thuis zijn: kennis hebben over alcohol, illegale drugs, gokken en psychoactieve medicatie maar ook over wetgeving, hulpverlening en preventie. Vandaar dat we een uitgebreide opleiding voorzien. Na een theoretisch luik volgt een periode met praktijkstage.
Dat alles lijkt misschien een uitdaging maar is vooral een bijzondere kans om jezelf verder te ontplooien.
Er gaat jaarlijks een opleiding door.
Corona heeft onze werking grondig door elkaar geschud. Dat maakt dat we voor 2022 nog geen zicht hebben op hoe en wanneer we een opleiding zullen kunnen organiseren.

Continu bijleren?

Bijblijven is belangrijk én een uitdaging. Daarom wordt op acht woensdagavonden door het jaar aan continue bijscholing gewerkt. Er wordt dan dieper ingegaan op een specifiek thema of er worden ervaringen uitgewisseld.
Deelname wordt beschouwd als deel van je engagement.

Hoe lang?

De meeste vrijwilligers zetten zich voor meerdere jaren in. Gezien de grote investering die de opleiding vergt, is een kortdurende inzet helaas niet haalbaar. De Druglijn vraagt een engagement van minimum 1 jaar.

Wat biedt De Druglijn?

  • Niet alleen een degelijke opleiding en continue bijscholing maar ook intensieve persoonlijke omkadering en begeleiding. Tijdens de stages wordt je continu opgevolgd door een ervaren beantwoorder. Zodra je aan de slag bent, sta je er ook nooit alleen voor: je bent letterlijk nooit alleen op kantoor en kan steeds op iemand terugvallen.
  • Een ernstig benadering van vrijwilligerswerk: De Druglijn is aangesloten bij het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, zorgt voor een verzekering en een kilometervergoeding. De afsprakennota maakt duidelijk wat organisatie en vrijwilliger van elkaar mogen verwachten.
  • Op tijd en stond een groepsactiviteit die de sfeer er in houdt.

Hoe aanmelden?

Je kan je op gelijk welk moment aanmelden als kandidaat-vrijwilliger. De timing van de opleiding verschilt immers van jaar tot jaar. Als je op basis van een eerste contact geïnteresseerd blijft, plannen we ook nog een kennismakingsgesprek om dieper in te gaan op de voorwaarden, jouw motivatie en verwachtingen.

Let wel, door de impact van corona kunnen we momenteel nog geen nieuwe opleiding inplannen. Je mag wel reeds contact opnemen en je aanmelden, maar we kunnen nog geen concrete startdatum in het vooruitzicht stellen.

Ben je er klaar voor? Laat het ons weten door onze lijn te contacteren.

Vrijwilliger zijn bij De Druglijn is een uitdaging en een unieke kans om bij te leren. Als ik erin slaag een moeder aan de lijn wat verder te helpen, voel ik dat ik echt mijn steentje bijdraag.

Caroline over haar voldoening als vrijwilliger

Lees meer

Word vrijwilliger

Zet je mee in!

We zijn continu op zoek naar extra helpende handen en luisterende oren. Leer bij, laat je talenten renderen en ervaar de voldoening om anderen te helpen.

Ik werd rustig en respectvol te woord gestaan. Het deed deugd te merken dat men alle tijd nam voor mijn vragen en bezorgdheden.

Een anonieme ouder