Als gamen meer is dan een spel

Voor elke persoon die drank, drugs of pillen misbruikt, overmatig gokt of gamet, zijn er een veelvoud aan gezinsleden die onder de impact van dat probleem lijden. VAD/De DrugLijn wil dat hun stem gehoord wordt, dat aan hun noden wordt tegemoetgekomen en dat hun rol in de aanpak van problemen erkend wordt. Daarom organiseren we (Z)onder invloed, een tweejaarlijkse studiedag voor ouders, partners, broers, zussen en andere naastbetrokkenen. Dit jaar ligt de focus op problematisch gamen en het gezin.

Gamen

Gamen is leuk, boeiend en leerrijk. De lijst van voordelen is lang. De meeste gamers spelen ook puur voor hun plezier en als ontspanning. Soms wekt het vele gamen irritatie op bij ouders, partners, vrienden, broers of zussen. Toch betekent dat niet dat het om een gigantisch probleem - laat staan ‘verslaving’ - zou gaan.

Vermoed je of merk je dat je kind, partner of cliënt vaak of steeds meer gamet? Of vraag je je af hoe je met het vele gamen van je zoon, partner, … om kan gaan? Dan vind je op de volgende pagina's advies en informatie:

...en problematisch gamen

Helaas loopt het voor enkelen volledig uit de hand. Gamen verliest zijn vrijblijvendheid en gaat ten koste van school, werk, gezin, vrienden en/of vroegere hobby’s. Gamen wordt wegvluchten, het dag- en nachtritme vervaagt en zelfs de persoonlijke verzorging wordt verwaarloosd.

  • Onze anonieme online zelftest voor minder- en meerderjarigen helpt inschatten hoe riskant het gamen is.
  • Zijn de signalen van zwaar problematisch gamen herkenbaar voor jou als ouder, partner of naastbetrokkene? Vraag je je af hoe om te gaan met iemand in het gezin die problematisch gamet? Dan is deze studiedag iets voor jou.

Voor wie

(Z)onder Invloed-studiedagen richten zich niet tot de ‘gebruikers’ zelf, maar zijn specifiek bedoeld voor hun directe omgeving.

  • Deze studiedag is niet zozeer bedoeld voor gezinsleden met vragen of bezorgdheid over iemand die vaak of steeds meer gamet.
  • Ze is wel bedoeld voor zij die geconfronteerd worden met problematisch gamen. Als ouder, partner of andere naastbetrokkene van een problematische gamer kan je er terecht voor informatie en advies.
  • Ondersteun jij als begeleider of hulpverlener gezinnen die hiermee geconfronteerd worden? Dan ben ook jij welkom.