Cfarë është kanabis?

“Cannabis” i referohet bimës sikurse dhe produkteve që e kanë origjinën nga kjo bimë. Këto produkte janë marihuana dhe hashashi.

Efektet?

Efektet e kanabisit ndryshojnë nga varieteti, sasia dhe mënyra e përdorimit. Personaliteti, pritjet dhe rrethanat e përdorimit luajnë një rol.

Rreziqet

Kanabis sjell rreziqe me vete të një afati të shkurtër dhe të gjatë. Mund të çojë deri në varësi.

Legjislacioni

Kanabis është drogë ilegale. Ai që përdor kanabis mund të ndëshkohet, sikurse minorenët apo dhe të rriturit. Për të rriturit (18+) që kanë pak kanabis në xhep ose e përdorin, është policia ndonjëherë më e butë.

Të kufizosh rreziqet?

Nëse njeriu nuk do të rrezikojë, është e mira të mos e përdorë. Sikurse u tha kanabis është i ndaluar. Ai që do ta përdorë, të ketë parasysh këto këshilla: