Heel wat producten bevatten alcohol, van gebak tot ijsjes. Valt dit dan onder de alcoholwetgeving?

Voedingswaren waar alcohol aan toegevoegd is, zoals bijvoorbeeld alcohol-ijsjes vallen voor accijnzen onder de alcoholwetgeving. Dat betekent dat ze niet mogen verkocht worden onder de 18 jaar. Omdat het voedingswaren zijn en geen dranken vallen ze wel niet onder de regelgeving voor reclame die voor alcoholische dranken geldt.