21/12/2017

De DrugLijn is een van de negen partners in een zogeheten ‘Strategisch Partnership’ binnen het Erasmus+ programma. Samen met acht andere lijnen en een vormingsinstituut wordt anderhalf jaar gewerkt rond drie thema’s die beantwoorders aan de lijn voor uitdagingen kunnen stellen. Uitwisseling van praktijkervaring staat daarbij centraal. Het project is inmiddels halfweg is; een ideaal moment voor een woordje uitleg en een stand van zaken.

Wat is SKEPDAH?

De DrugLijn is al vele jaren actief lid van FESAT, zeg maar het Europese netwerk van ‘druglijnen’. Binnen dat netwerk draaiden we al een aantal keren mee in Europese projecten. En ook nu is dat weer het geval. Want of een lijn nu in Noorwegen of Malta, in Roemenië of Ierland gevestigd is, er blijken in de dagdagelijkse werking zoveel paralellen en tegelijk ook zoveel terugkerende knelpunten te zijn dat uitwisseling steeds leerzaam blijkt.

De naam van het partnership is een hele mondvol. SKEPDAH staat voluit voor ‘Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines’ wat meteen duidelijk maakt dat vaardigheden en uitwisseling centraal staan. De focus van dit soort Erasmus+-projecten is dan ook uitwisseling van medewerkers vanaf de werkvloer en voor toepassing op de werkvloer.

Drie inhoudelijke topics

Inhoudelijk werd gekozen om op 3 topics te focussen. Die waren het resultaat van een nodenbevraging die FESAT (de Europese Stichting van Drughulplijnen) voorafgaand in haar netwerk hield en die tal van ideeën opleverde. In overleg tussen de partners die uiteindelijk in het project stapten, werden uiteindelijk volgende onderwerpen weerhouden:

  • Wat zijn essentiële vaardigheden voor nieuwe medewerkers, hoe kan je ervaren collega’s aan de lijn fris houden en hoe burn out bij beantwoorders voorkomen?
  • Hoe als lijn omgaan met vragen over Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) en welke rol kunnen drughulplijnen bij dit nieuwe fenomeen spelen?
  • Hoe omgaan met comorbiditeit of dubbeldiagnose problematieken aan de lijn?

Drie bijeenkomsten

Het partnership omvat ‘druglijnen’ uit Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal en uiteraard De DrugLijn zelf. De negende partner is een Brits vormingsinstituut met ervaring in de alcohol- en drugsector.

Het project maakt het mogelijk dat medewerkers van de diverse lijnen hun vaardigheden aanscherpen door deelname aan drie bijeenkomsten. Tijdens zo’n partner meeting wordt telkens met een van de 3 topics aan de slag gegaan. Er wordt bewaakt dat er voldoende ruimte voor kennis- en ervaringsdeling zodat de deelnemers naar huis kunnen keren met een hoofd vol inspiratie en ideeën die hun toepassing in de eigen werking kunnen hebben. De eerste twee meetings - waarbij tevens de eerste twee onderwerpen aan bod kwamen - gingen inmiddels door in respectievelijk Sofia en Frankfurt. In februari 2018 ontvangt De DrugLijn de partners voor een bijeenkomst omtrent het derde thema.

Curricula als eindresultaat

Tussen de meetings door wordt door de partners verder gewerkt via een online project management platform. Daar worden ervaringen en toepassingen van de opgepikte informatie binnen de eigen werking gedeeld. Zo willen de partners komen tot een curriculum met suggesties en aandachtspunten rond elk van de drie topics. In juni 2018 zullen die voorgesteld worden op een afrondende partnerbijeenkomst in Cyprus. Uiteraard is het de bedoeling dat de resultaten van het project verder reiken dan de werking van de partners zelf. De curricula zullen dan ook online beschikbaar gesteld worden via FESAT zodat ook andere lijnen kunnen rond de thema’s aan de slag te gaan.


Tom Evenepoel
Coördinatie De DrugLijn

Andere nieuwsberichten