19/11/2015

Vergeet wat je tot nu toe dacht omtrent overmatig alcoholgebruik. Niet zozeer jongeren, maar vijftigers en zestigers hebben de hoogste alcoholconsumptie. Dat terwijl de impact van alcohol op je lichaam met de leeftijd alleen maar toeneemt.
Redenen genoeg voor VAD om via De DrugLijn en samen met ouderenverenigingen, huisartsen, lokaal gezondheidsoverleg en mutualiteiten in de volgende maanden te sensibiliseren over de risico's van alcohol op latere leeftijd.

Lees het persbericht en bekijk de informatie voor 55-plussers op onze site.

Andere nieuwsberichten