25/09/2018

Er werd een zegel geanalyseerd dat verkocht werd als 2C-B. De zegel werd aangekocht in de regio Antwerpen. Na analyse bleek de zegel geen 2C-B, maar wel 2C-C-NBOMe en 25D-NBOMe te bevatten. Let op: een actieve dosis 2C-B past niet op een zegel. 2C-B komt enkel voor in pil of poedervorm.

Daarnaast circuleren er ook pillen zonder logo die NBOMe’s bevatten. NBOMe’s zijn een groep van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) die zeer sterke hallucinaties veroorzaken en een sterk stimulerend effect hebben. Het gebruik van deze stoffen verhoogt de kans op incidenten of schade, omdat ze erg overdosisgevoelig zijn, en omdat de effecten onvoorspelbaar zijn van persoon tot persoon.

Wees dus extra voorzichtig met trips en pillen zonder logo.

  • Gebruik enkel trips als je je goed voelt, met bekende mensen en in een vertrouwde omgeving.
  • Laat je zegel of pil testen bij Modus Fiesta in Brussel.
  • Begin altijd met een kwart of een halve trip (zegel) of pil.
  • Informeer je over NBOMe's zodat je neveneffecten kan herkennen.

Toch (f)out gaan?: https://safensound.be/foutgaan/

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico’s. Als je geen risico’s wil lopen, gebruik je beter geen drugs.

Andere nieuwsberichten