24/09/2019

De studententijd is een tijd van nieuwe ervaringen, nieuwe vrijheden en nieuwe contacten. Op gebied van alcohol- en drugpreventie is het dus een belangrijke periode: heel wat jongeren maken dan nader kennis met alcohol of andere drugs. Dat is normaal, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Voor hun studies, en voor hun gezondheid en welzijn in het algemeen. Het is dus een onderwerp waar veel ouders bezorgd om zijn. Tegelijkertijd hebben ze het gevoel nog weinig invloed op hun kind te hebben. Onterecht: ook na 18 jaar blijven de meningen en verwachtingen van ouders een belangrijk referentiekader. De Druglijn ontwikkelde daarom de website oudersvanstudenten.druglijn.be, met advies en getuigenissen op hun maat.

Andere nieuwsberichten