Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken
Affiche die 55-plussers sensibiliseert over de impact van alcohol op hun gezondheid.