Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken
Affiche over de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcohol: geen alcohol onder 16 jaar, geen sterkedrank onder 18 jaar.