Het DrugLijn-jaarverslag bevat niet alleen cijfers over de contacten. Het biedt jaar na jaar ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: hoe vaak de online zelftests afgelegd worden, hoe goed de website het doet en nog veel meer. Elk jaar rond april of mei verschijnt het jaarverslag met cijfers van het voorafgaande jaar.

Vijf belangrijke vaststellingen uit 2017


1. Stijging aantal vragen met 13% zorgt voor drukste jaar ooit

De DrugLijn bezorgde in 2017 aan 7.370 bellers, skypers, mailers en chatters een antwoord op maat. Dat is 13% meer dan in 2016 en 22% meer dan in 2015. Meer in detail bekeken steeg het aantal telefoon- en Skypegesprekken met 5% van 3.475 tot 3.673. Het aantal chats steeg nog sterker (+14%): van 608 naar 694. De grootste stijging deed zich voor in het aantal mailcontacten (+22%): van 2.461 naar 3.013. Wanneer de aantal contacten via chat, mail en Skype (samen 3.767) vergeleken worden met het aantal telefoongesprekken (3.603) dan blijkt dat voor het eerst in het bestaan van De DrugLijn meer dan de helft van de contacten online verliep.

2. Steeds langere contacten

De DrugLijn is geen noodlijn. Je kan er ook gewoon voor informatie bij terecht maar kan er ook je verhaal kwijt, je zorgen voorleggen en advies vragen. Omdat het aantal vragen naar advies en hulp toeneemt ten opzichte van het aantal louter informatieve vragen, neemt ook de duur van de contacten toe. De gemiddelde tijd van een telefoon-, Skype- en chatgesprek nam in 2017 opnieuw toe. Ook de gemiddelde duur die aan een mail-antwoord besteed werd, steeg. De totale tijd die besteed werd aan alle contacten steeg op een jaar tijd met 22%. In uren uitgedrukt, stemt dit overeen met 2.493 uur non-stop beantwoording. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg dit slechts 1.505. Omdat typen tijdsintensiever is dan praten, verbaast het niet dat de chat- en mailbeantwoording samen goed waren voor 67% van de totale duur van het beantwoordwerk.

3. Wie neemt contact?

Meer dan één vraag op drie (36%) kwam van (ex-)gebruikers. Zowel bij chatters, bellers als mailers vormen zij de grootste groep. Omdat enkel onder chatters mannen in de meerderheid zijn en tegelijk bijna drie kwart van de chatters (72%) jonger is dan 30 jaar is de chatservice bij uitstek geschikt om jonge mannelijke gebruikers te bereiken. Zeker onder de mailers valt op dat steeds meer alcoholgebruikers contact zoeken. Ouders (19%) vormen over alle soorten contacten heen de tweede grootste groep. Zij bellen veel vaker dan dat ze mailen of chatten. Partners, broers en zussen, kinderen van gebruikende ouders en overige familieleden zijn samen goed voor bijna een op vijf (18%) van alle contacten. Afhankelijk van hun leeftijd maken zij gebruik van zowel telefoonlijn, mail- of chatservice.

4. Cannabis, alcohol en cocaïne

Dat blijven de drie drugs waarover het vaakst contact wordt genomen. Het percentage vragen over zowel cannabis (33%) als alcohol (30%) en cocaïne (17%) bleef vrij stabiel. Vooral aan de telefoonlijn kwam cocaïne vaker aan bod. Toch is cannabis de meest vermelde drug. In elk geval aan de telefoon en in chatgesprekken, want in mailvragen komt alcohol het vaakst aan bod.
Het percentage vragen over andere drugs blijft beperkt en vrij stabiel. Dat geldt voor het percentage vragen voor xtc (5%), speed (6%), heroïne (3%) en lsd (1%) maar ook voor minder bekende drugs zoals GHB (1%), ketamine (1%) of andere nieuwe pscychoactieve stoffen (2%).
Ook omtrent medicatie, gokken en problematisch gamen krijgt De DrugLijn vragen. Al blijven de percentages vragen over gokken (4%) en gamen (3%) een stuk lager dan over medicatie (9%), ze liggen hoger dan voor sommige illegale drugs. Voor zowel gokken als gamen deed zich in 2017 een stijging voor.

5. Website, online tests en zelfhulp blijven scoren

Deze site werd eind 2015 vernieuwd en responsive gemaakt. Sinstdien stijgt het aantal bezoekers fors. In 2017 steeg het aantal bezoekers met 29% tot 819.852 bezoekers. Meer dan zes op tien van hen raadpleegde de site via smartphone of tablet. Al die bezoekers waren goed voor meer dan 1,8 miljoen bekeken webpagina's.
Gokkers, gamers en gebruikers van drank, drugs en pillen legden op de site 12.352 kennistests af en checkten met 70.733 zelftests hoe riskant hun gebruik is. 629 gebruikers gingen aan de slag met een online zelfhulpmodule DASH om hun gebruik te verminderen of te stoppen.

Jaarverslag 2017

Wil je meer weten over de 7.000 vragen die De DrugLijn in 2017 kreeg? Of over het gebruik van haar online aanbod? Krijgt De DrugLijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.