Sipas ligjit, shitja, blerja apo importimi i speed dhe kokainës janë të ndaluara me ligj.

Vartësisht nga thyerja e rregullave parashikohet nga ligji një dënim nga tre muaj deri në pesë vjet dhe një gjobë me para nga 1000 dhe 100.000 euro.

Në trafik toleranca është zero për drogat. Që nga tetori i 2010 bëhen teste pështyme që kontrollojnë përdorimin në trafik.