Als pa echt van me houdt, zou hij toch stoppen? Ma zegt dat we door die coke soms geen geld hebben om eten te kopen.