Ik werd rustig en respectvol te woord gestaan. Het deed deugd te merken dat men alle tijd nam voor mijn vragen en bezorgdheden.