'Drugs' zijn allerlei soorten stoffen die na inname een invloed hebben op de hersenen. Daarom worden ze vaak ook ‘psychoactieve stoffen’ genoemd.

Drugs beïnvloeden gevoelens, zintuigen en bewustzijn. Er zijn wel meer stoffen die zulke effecten hebben, bijvoorbeeld medicijnen. Sommige medicijnen kunnen als drug misbruikt worden, maar je kan pas van een drug spreken als een stof niet om de juiste medische redenen maar doelbewust voor de roes of het genot gebruikt wordt.

Effecten

Drugs kunnen drie soorten effecten hebben: oppeppend (stimulerend), verdovend of ‘bewustzijnsveranderend’ (hallucinogeen, wat betekent dat je zintuigen de realiteit op een vervormde manier ervaren). Qua werking kunnen drugs dus sterk van elkaar verschillen. Sommige drugs combineren twee van de drie soorteneffecten. Dat is bijvoorbeeld zo bij xtc, dat zowel bewustzijnsveranderend als oppeppend werkt.

  • Oppeppende drugs: speed, cocaïne, caffeïne...
  • Verdovende drugs: alcohol, heroïne, GHB, slaap- en kalmeringsmiddelen, ...
  • Bewustzijnsveranderende drugs: cannabis, LSD en andere tripmiddelen, ...

Risico’s

Het is typisch voor drugs dat ze tot een afhankelijkheid kunnen leiden. De kans bestaat dat je het effect en de roes steeds vaker wil ervaren. Sommigen gaan daardoor steeds meer gebruiken. Op die manier ontstaat het risico om geestelijk afhankelijk of verslaafd te worden. Bij sommige drugs kan je lichaam wennen aan een bepaalde hoeveelheid waardoor je een steeds grotere hoeveelheid moet gebruiken om de effecten te voelen. Op die manier kan je ook lichamelijk afhankelijk worden.

Druggebruik houdt veel meer risico’s in dan de kans op een afhankelijkheid. Risico’s op korte termijn (op het moment dat je de onder invloed bent gebruikt) zorgen veel vaker voor problemen dan die op lange termijn (na langdurig gebruik). Dronken rijden is een voorbeeld van een risico op korte termijn, afhankelijk zijn van cannabis een voorbeeld van een risico op lange termijn.

Wetgeving

Drugs kunnen illegale stoffen of legale stoffen zijn. Niet alle stoffen die een invloed hebben op onze geest zijn immers verboden. Koffie of sigaretten hebben bijvoorbeeld wel degelijk een oppeppend effect, maar zijn vrij te verkrijgen. Ook verdovende middelen als alcohol of slaappillen mogen volgens de wet gebruikt worden. Er bestaan dus toegelaten (legale) en verboden (illegale) drugs.

Toch gelden ook bij legale drugs meestal een aantal wetten en regels. Alcohol verkopen aan minderjarigen of een sigaret roken op het werk is bijvoorbeeld verboden.

Drugs ABC

De ene drug verschilt heel erg van de andere, zowel wat betreft de effecten, de risico’s als de wetgeving. Wil je daar meer over weten, bekijk ze dan per drug van A tot Z.

Als kleine kinderen groot worden

Een handige brochure voor ouders van opgroeiende tieners. Met advies over hoe praten over alcohol, tabak en drugs, grenzen stellen en omgaan met experimenteergedrag.

Mijn maten zeiden altijd dat cannabis niet verslavend is. Zelf was ik daar ook helemaal van overtuigd. Ik stop wanneer ik wil, dacht ik. Mooi niet: cannabis is veel verslavender dan ik dacht.

'Björn' (20 jaar)

Lees meer