Bij De Druglijn krijgen we regelmatig vragen over het medisch gebruik van allerlei middelen. We nemen geen standpunt in over medisch gebruik, en kunnen er ook niet uitgebreid op ingaan.


De Druglijn geeft advies over het recreatief gebruik van legale en illegale middelen, gamen en gokken. Medische toepassingen van roesmiddelen behoort niet tot onze expertise, daarom nemen we daarover ook geen standpunt in. We vragen daar begrip voor te hebben bij vragen over CBD, medische toepassingen van cannabis, microdoseren van tripmiddelen en het gebruik van MDMA en ketamine als therapeutische hulpmiddelen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs), waar De Druglijn deel van uitmaakt, stelt een uitgebreide onderzoeksdatabank online ter beschikking. Daar kan je heel wat nationaal en internationaal onderzoek raadplegen, ook over medische toepassingen van drugs.