Meestal gaat het om producten die voor hun eigenlijke gebruik vrij verkrijgbaar zijn in de handel, zoals lijm, benzine, aanstekergas, enzovoort. Deze middelen zijn perfect legaal, maar worden soms oneigenlijk gebruikt, namelijk als roesmiddel.

Sinds 5 maart 2021 is de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen verboden en sinds 23 februari 2022 moet op elk recipiënt van lachgaspatronen voor spuitbusvullingen vermeld staan dat lachgas gevaarlijk is. Zonder die waarschuwing mogen ze niet verkocht worden.

In het kader van het bestrijden van overlast, is het niet uitgesloten dat er een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) wordt uitgeschreven bij het bezit en verhandelen van lachgas. Dit indien het lachgas gebruikt wordt als roesmiddel.

Bij gebruik van vluchtige snuifmiddelen in het verkeer kan de politie ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je "over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren" en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad.
De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van ten minste een maand opleveren.


Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Meer over vluchtige snuifmiddelen