Niet het gebruik van of een verslaving aan alcohol of drugs op zich maar wel je werkgedag kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met je leidinggevende of voor sancties.

Werk en privé

Werk en vrije tijd zijn in principe gescheiden. Je werkgever kan je dus moeilijk sanctioneren voor iets wat louter privé is en zich in je vrije tijd afspeelt.

Toch is de realiteit ingewikkelder. Want er zijn best wel wat uitzonderingen op dat principe. Stel bijvoorbeeld dat je dronken of onder invloed op de werkvloer verschijnt en niet in staat bent je job uit te voeren. Of erger nog, je een gevaar vormt voor jezelf of anderen. Dan is het logisch dat je leidinggevende je aanspreekt en eventueel vraagt om terug naar huis te gaan.

In bepaalde jobs is elke vorm van drank, drugs of pillen uit den boze. Vaak omwille van de veiligheid. Denk maar aan bestuurders van een bus of trein, piloten, politiemensen. Het arbeidsreglement is daarbij een belangrijk document. Als een functie geen enkel gebruik toelaat of als je werkgever jou wil onderwerpen aan een adem- of drugtest, dan is dat reglement opgenomen.

Drank, drugs, pillen en jouw functioneren

Alcohol, medicijnen en drugs kunnen een probleem worden voor je werkgever wanneer ze ervoor zorgen dat je je werk minder goed doet. Verminderd functioneren, slechtere prestaties of verslechterde werkrelaties zijn een aanleiding om iemand aan te spreken op zijn werkgedrag en de rol die alcohol, drugs of pillen daarbij spelen. Slecht functioneren kan dus wel een reden zijn om jou te ontslaan.

Hoe het in de praktijk loopt, hangt in grote mate af van het alcohol- en drugbeleid van je werkgever. Zo'n beleid heeft als hoofdbedoeling om functioneringsproblemen te vermijden en bij problemen samen op zoek te gaan naar een oplossing. Maar bij een beleid horen ook sancties. Bijvoorbeeld voor werknemers die niet bereid zijn hun probleem aan te pakken. Of wanneer je een zware fout maakt door je alcohol- of ander druggebruik.

Werkgevers met vragen over alcohol of drugs en werk kunnen terecht op Qado.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.