قمار څه شی دی؟

قمار د پیسو لپاره لوبه کول دي. که پیسې ګټې او که بایلې، په هر صورت کې هیڅکله نه پوهېږي چې کله یې پیل کړې .

اثرات

د چانس ګیمونه او شرط لګونه یو د خوښۍ احساس ورکوي. څومره چې شرط غټ وي، هغومره یې هیجان زیات وي.

خطرات

د پیسو ګټل او بایلل ډېر عاطفي حالات رامینځته کوي. دغه

تنش ددې لامل دی چې قماربازي او شرط لګونه په زړه پورې کوي. خو په دې کې یو شمېر

خطرات هم شامل دي. له دې امله چې د خلکو توجو په مکمله توګه په لوبه کې وي، هغوی

په خپل د لوبې چلند باندې کنټرول نه لري. څومره زیات چې خلک لوبه کوي، همغومره

زیات یې خطرات وي.

قانون سازي

د بلجیم قانون دا خبره تعیین کړې چې د چانس د کوم ډول لوبو یا ګیمونو اجازه شته او هغه دوکانونه چې د چانس ګیمونه وړاندې کوي باید کوم جوازونه ولري. برسېره پر دې، قانون دغه د لوبو ځایونه معاینه کوي او د لوبه کوونکو د حفاظت لپاره تدابیر وړاندې کوي. له دې امله د جواز نه غیر قماربازي، د بېلګې په توګه د لارې په سر قماربازي کول، تل منع دي.

د خطرونو محدودول؟

قماربازي هیڅکله د خطر نه غیر نه ده. تاسو د لاندې مشورو په مرسته کولی شئ چې ددې خطرونه محدود کړئ.