اسپید و کوکائین چیست؟

اسپید و کوکائین جزء مواد مخدر محرک‌ هستند. این بدان معنا است که فرد مصرف کننده پس از مصرف آنها، انرژی می‌گیرد. این مواد مخدر معمولاً به صورت پودر هستند و استنشاق می‌شوند. نوعی حس انرژی کاذب را به مصرف کننده می‌دهند، اما بعد از برطرف شدن نشئگی حاصل از آنها، فرد احساس خستگی شدید خواهد کرد.

تأثیرات اسپید و کوکائین چیست؟

اسپید و کوکائین موجب می‌شوند فرد مصرف کننده کمتر احساس خستگی کند. احساس گرسنگی وی برطرف می‌گردد و بعد از مصرف، به شدت شاد می‌شود. اعتماد به نفس بالایی دارد و زیاد حرف می‌زند.

خطرات اسپید و کوکائین

مصرف اسپید و کوکائین ممکن است به خستگی جسمی و ذهنی شدید منجر گردد. همچنین، مصرف آنها ممکن است اعتیاد ذهنی شدیدی را در پی داشته باشد.

قوانین مربوطه

حمل، خرید و فروش، و واردات اسپید و کوکائین غیر قانونی است.

نحوه کاهش خطرات

استفاده از مواد مخدر همیشه خطرناک است. این اصل درباره همه مواد مخدر، از جمله اسپید و کوکائین، صدق می‌کند. اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، بهتر است به هیچ وجه مواد مخدر را مصرف نکنید. با این وجود، اگر احیاناً تصمیم گرفتید آنها را امتحان کنید، سعی کنید خطرات ناشی از آنها را به حداقل ممکن کاهش دهید.