قماربازی چیست؟

قماربازی یعنی بازی برای پول. در آغاز بازی، اصلاً مشخص نیست که چه مقدار پول را خواهید برد یا خواهید باخت.

تأثیرات

قماربازی و شرط‌بندی نوعی حس هیجان را به بازیکنان می‌بخشد. هرچه مقدار پولی که روی آن قمار می‌کنند بیشتر باشد، هیجان بازی بیشتر خواهد بود.

خطرات

بردن و باختن پول احساسات مختلفی را در پی دارد. و همین تنش و هیجان است که قماربازی و شرط‌بندی را جذاب می‌سازد. اما در عین حال متضمن خطراتی هم هست. به دلیل اینکه بازیکنان به شدت غرق در بازی می‌شوند، هیچ کنترلی بر روی رفتار خود ندارند. و هر چه بیشتر بازی کنند، خطراتی که آنها را تهدید می‌کند بیشتر خواهد بود.


قوانین مربوطه

در قوانین بلژیک مشخص شده که کدام بازی‌های شانس مجاز هستند و مراکز تفریحی عرضه کننده این گونه بازی‌ها باید چه مجوزهایی داشته باشند. به علاوه، مقرراتی برای کنترل این مراکز و اقداماتی برای محافظت از حقوق بازیکنان پیش‌بینی شده است. بنابراین، قماربازی بدون مجوز یا قماربازی در خیابان همیشه ممنوع است.

نحوه کاهش خطرات؟

قماربازی هرگز بدون خطر نیست. با این حال، شاید بتوانید با استفاده از رهنمودهای زیر، خطرات ناشی از آن را کاهش دهید.