کانابیس چیست؟

«کانابیس» (شاهدانه) هم به گیاه کانابیس اشاره می‌کند و هم به محصولات مخدری که از این گیاه به دست می‌آید. محصولات مخدری که از این گیاه به دست می‌آید عبارتند از ماری‌جوانا و حشیش.

تأثیرات کانابیس؟

تأثیرات کانابیس بر حسب نوع، مقدار، و روش مصرف آن متفاوت است. شخصیت و انتظارات مصرف‌کننده و نیز شرایط مصرف کانابیس هم در تأثیرات این ماده مخدر نقشی به‌سزا ایفا می‌کنند.

خطرات

مصرف کانابیس متضمن خطرات زیادی هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت است. ممکن است به اعتیاد منجر گردد.

قوانین مربوطه

کانابیس یک ماده مخدر غیر قانونی است. کسانی که اقدام به حمل یا مصرف کانابیس می‌کنند همیشه مشمول مجازات خواهند بود. هم افراد صغیر و هم افراد بزرگسال. پلیس گاهی نسبت به بزرگسالانی (افراد بالای 18 سال) که مقدار کمی کانابیس با خود دارند یا آن را مصرف می‌کنند، با سختگیری کمتری برخورد می‌کند.

نحوه کاهش خطرات؟

اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، بهتر است به هیچ وجه این ماده مخدر را مصرف نکنید. همان طور که گفته شد، کانابیس در واقع یک ماده مخدر غیر قانونی است. به هر حال، کسانی که می‌خواهند آن را مصرف کنند باید به رهنمودهای زیر توجه نمایند.