• در هر هفته، بیش از 10 گیلاس مشروبات الکلی ننوشید. این مقدار مشروبات الکلی را طی چند روز مصرف کنید، و هر چند وقت یک بار به مدت چند روز از مصرف مشروبات الکلی پرهیز نمایید.
  • از قبل مشخص کنید که می‌خواهید چه مقدار مشروبات الکلی بنوشید. به این مقدار پایبند باشید.
  • طی یک وعده، مقدار زیادی مشروبات الکلی ننوشید.
  • به آهستگی بنوشید و لابلای آن مواد خوراکی مصرف کنید.

ترک مشروبات الکلی؟

آیا فکر می‌کنید که بیش از حد مشروبات الکلی می‌نوشید؟ آیا می‌خواهید مصرف مشروبات الکلی را کاهش دهید یا ترک کنید؟ از یک پزشک یا ارائه دهنده مراقبت‌ها درخواست کمک کنید. از طریق تلفن، ایمیل، اسکایپ، یا چت با ما تماس بگیرید تا ما به شما کمک کنیم.