Geneesmiddelen, waaronder dus ook slaap- en kalmeringsmiddelen, zijn onderworpen aan een aantal wetten.

Er bestaan tal van Koninklijke Besluiten die bijvoorbeeld de verkoop van en de reclame voor geneesmiddelen regelen. Elk geneesmiddel moet ook voorzien zijn van een bijsluiter die is opgesteld in voor iedereen begrijpbare taal.

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen alleen op doktersvoorschrift bij de apotheker gekocht worden. Ze worden ook illegaal via internet aangeboden. In dat geval ontbreekt elke vorm van controle op de samenstelling.

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen de waarneming, de stemming, de aandacht, de psychomotoriek en het oordeelsvermogen ongunstig beïnvloeden en dus gevaarlijk zijn in het verkeer. De voorschrijvende arts gaat bij het voorschrijven van geneesmiddelen na wat de invloed is op het rijgedrag van elk geneesmiddel afzonderlijk, in combinatie met andere geneesmiddelen of in combinatie met alcohol.

De voorschrijvende arts moet aan de patiënt aangeven of hij nog rijgeschikt is en hem of haar erover informeren dat het rijbewijs moet worden ingeleverd wanneer men bij een verkeerscontrole vaststelt dat de patiënt niet meer beantwoordt aan de vastgestelde medische normen. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Meer over slaap- en kalmeringsmiddelen