Elk medicijn kan bijwerkingen hebben. Die kunnen individueel verschillen, naargelang de gevoeligheid en gezondheid van de persoon. Medicijnen slikt men best pas na advies van een huisarts of apotheker. Aandachtig de bijsluiter lezen is de boodschap.

Op korte termijn

Acetylsalicylzuur werkt in op de maagwand en verdunt het bloed. Volgende nevenwerkingen komen voor:

 • maagpijn en brandend maagzuur
 • diarree en braken
 • duizeligheid en slaperigheid
 • hoofdpijn
 • irritatie van het mondslijmvlies

De bijwerkingen van zware pijnstillers die opiaten bevatten kunnen gevaarlijk zijn:

 • sufheid
 • stemmingsverandering
 • verzwakte ademhaling
 • onderkoeling
 • misselijkheid en braken
 • verstopping
 • bloeddrukdaling

Op lange termijn

Langdurig gebruik van acetylsalicylzuur houdt volgende risico's in:

 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • verwardheid
 • verhoogde kans op maagbloedingen
 • aanhoudende dagelijkse hoofdpijn

Verslaving

Er is een veel grotere kans op gewenning en afhankelijkheid bij zware, narcotische pijnstillers dan bij lichte pijnstillers met acetylsalicylzuur en paracetamol. Bij zware pijnstillers kan gewenning vrij vlug optreden. Het pijnstillend effect duurt dan steeds minder lang en de pijn wordt alsmaar minder gestild.

Ook gebruik van combinatiepreparaten met codeïne verhoogt het risico op afhankelijkheid en wordt daarom afgeraden.

Afkick

Bij stoppen met acetylsalicylzuur kunnen ontwenningshoofdpijn en andere ontwenningsverschijnselen voorkomen (misselijkheid, diarree, depressieve gevoelens, rusteloosheid, slapeloosheid en trillen).

Bij stopzetting van zware pijnstillers kunnen ontwenningsverschijnselen zoals geeuwen en tranenvloed, zweten, onrustige slaap, rusteloosheid en prikkelbaarheid optreden. Die klachten zijn ongeveer dezelfde als de ontwenningsverschijnselen bij stoppen met heroïne.

Veelgestelde vragen

Een greep uit de vragen over pijnstillers

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag of stoot. Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en overwinningen. Deze folder biedt basisadvies en houvast.

Meer over pijnstillers