In 2004 is er een Koninklijk Besluit gepubliceerd om het voorschrijven van methadon door artsen wettelijk te regelen. Het KB stelt voor dat artsen onder bepaalde voorwaarden methadon mogen voorschrijven.

Niet elke arts mag methadon voorschrijven, enkel een geneesheer-specialist mag dat of een erkende huisarts met een specifieke opleiding voor de behandeling van druggebruik en met expertise op dit vlak.

Elke arts die behandelingen met vervangingsmiddelen verstrekt, moet geregistreerd zijn bij een gespecialiseerd centrum of bij een netwerk voor opvang van mensen die gebruiken.

Gespecialiseerde hulpverleningscentra verstrekken methadon in het kader van een individueel behandelingsprogramma en ook apothekers mogen op voorschrift van een arts methadon verstrekken. De apotheker levert het middel dagelijks af aan de patiënt die het onder zijn toezicht in de apotheek inneemt. Bij patiënten met een gestabiliseerde gebruik kan de apotheker soms een flesje methadon voor meerdere dagen meegeven.
De apotheker kan de medicatie, voor één of meerdere personen, eventueel ook afleveren aan een daartoe gemachtigd persoon, op voorwaarde dat deze personen verblijven of gevolgd worden in een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van verslavingsproblemen.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Meer over methadon