Op korte termijn

  • Bij gebruik kan men zich misselijk voelen. Bij hogere dosissen waarbij men 'out' gaat, bestaat het gevaar te stikken in eigen braaksel.
  • Ketamine werkt verdovend en pijnstillend. Dit betekent dat alle pijngevoel verloren gaat en men zichzelf dus kan verwonden zonder het te merken.
  • Door desoriëntatie wordt het coördineren van bewegingen moeilijk. Ook dit kan leiden tot ongelukken.
  • De ketamine-trip is moeilijk voorspelbaar. De hallucinaties kunnen lijken op aangename droomtoestanden, maar het kan evengoed uitmonden in een bad trip met angstaanjagende hallucinaties tot zelfs een delirium. Dit is een hersenstoornis waarbij angst en desoriëntatie optreden en men dingen gaat voelen en zien die er niet zijn - meestal beestjes. Sommige mensen zien bepaalde lichaamsdelen krimpen of groeien, hebben het gevoel aan de grond vastgenageld te zijn of denken dat hun geest hun lichaam verlaat.
  • Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, lopen een grotere kans op een bad trip.
  • Bij een te hoge dosis ketamine en/of door gecombineerd gebruik met alcohol of GHB ontstaat er een ernstig zuurstoftekort in de hersenen en de spieren, verhoogt de bloeddruk en raakt de ademhaling verstoord. Het is zelfs mogelijk dat iemand door het gebruik een tijdje het bewustzijn verliest of dat er een hartstilstand optreedt.

Op lange termijn

  • Ketamine is als drug nog niet zo lang in gebruik. Daarom zijn de langetermijnrisico's nog niet voldoende bekend.
  • Het is wel duidelijk dat ketaminegebruik tot chronische blaasontstekingen kan leiden die moeilijk of soms niet te behandelen zijn. Klachten kunnen zijn: de continue drang voelen om te plassen, pijn bij het plassen, bloed bij de urine, te vaak moeten plassen,… Als je deze klachten merkt stop je best direct met ketaminegebruik. Als je al een blaasontsteking hebt, loop je ook een verhoogd risico. Daarnaast rapporteren sommige mensen bij langdurige gebruik hevige aanvallen van buikpijn, die ze ook weel een “ketaminekramp” (K-kramp) noemen.
  • Uit onderzoek met ketamine op dieren blijkt wel dat bij het herhaaldelijk toedienen van ketamine de hersenen beschadigd kunnen geraken. Zo kunnen er geheugenproblemen optreden bij regelmatig en fors gebruik. Sommige mensen worden paranoïde na langdurig gebruik. Bovendien bestaat het risico voor psychoses, als je er gevoelig voor bent.
  • Er is een grote kans op afhankelijkheid bij langdurig gebruik. Ketamine veroorzaakt ook gewenning: men heeft er steeds meer van nodig om hetzelfde effect te bereiken. Bij het stoppen met ketaminegebruik treden geen onthoudingsverschijnselen op. Dit wil echter niet zeggen dat er geen sterke geestelijke afhankelijkheid kan optreden. Hierbij wordt de drang om weer de roes van ketamine te ervaren erg groot.

Combigebruik. De meest gestelde vragen

Folder over de risico's van het combineren van illegale drugs met elkaar of met alcohol.

Meer over ketamine