De Kansspelcommissie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en beslist over het verlenen van vergunningen aan de kansspelinrichtingen. Meer info over deze vergunningen vind je op de VAD-site. Daarnaast verstrekt de commissie advies aan de regering en het parlement en treedt het controleert het de naleving van de regels.

  • Je kunt je bij de de kansspelcommissie laten registreren voor een toegangsverbod. Dit gaat via het EPIS – het Excluded Persons Information System. Bij de kansspelinrichtingen waar je je moet laten registreren kom je dan op een zogeheten “zwarte lijst” terecht. De aanvraag voor zo’n toegangsverbod kan gebeuren door iedere belanghebbende.
  • Bepaalde doelroepen hebben automatisch een toegangsverbod. Dit zijn onder andere politiefunctionarissen, magistraten, griffiers en notarissen. Ook personen met het statuut van de verlengde minderjarigheid, of mensen die op vraag van hun wettelijk vertegenwoordiger of raadsman onbekwaam zijn verklaard. Personen voor wie de aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard, worden ook de toegang geweigerd. Wie een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat van een kansspel mag ook niet deelnemen. Sporters mogen bijvoorbeeld niet wedden op de wedstrijden van hun eigen competitie.

Andere veelgestelde vragen

Test jezelf
Hoe riskant is mijn gokgedrag? Hoe staat het met mijn kennis over gokken?

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag of stoot. Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en overwinningen. Deze folder biedt basisadvies en houvast.