De Belgische wet controleert het schenken van sterke dranken in drankgelegenheden (met vergunningen). Ook de productie van alcoholhoudende dranken wordt gereglementeerd.

Beteugeling van de dronkenschap

Daarnaast is er de beteugeling van dronkenschap. Er bestaan straffen voor dronkenschap op een openbare plaats, het schenken van alcoholische dranken aan een persoon die kennelijk al dronken is en het doen drinken van een persoon die kennelijk dronken is.

Verkeer

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, motorfiets, brommer of fiets) vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

Voor beroepschauffeurs (bestuurders van vrachtwagens, bussen, taxi's, ambulances, …) is de wet sinds 1 januari 2015 strenger. Zij moeten zich houden aan een alcohollimiet van 0,2 promille. Dat betekent dat deze chauffeurs al na het drinken van één glas strafbaar zijn (in de praktijk komt dit dus neer op een nultolerantie voor drinken in het verkeer voor beroepschauffeurs) en een onmiddellijke inning van 105 euro en een rijverbod van 2 uur riskeren.

Voor privé-chauffeurs ligt de limiet op 0,5 promille. Wanneer men na een alcoholtest blijkt te rijden onder invloed, kan de politie onmiddellijk een bedrag innen dat sinds 1 mei 2017 179 euro bedraagt of voor hetzelfde bedrag een minnelijke schikking treffen. Men krijgt een rijverbod van minimum drie uur. De politierechter kan een boete uitspreken tot 4.000 euro en het recht tot sturen ontzeggen. De politierechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Vanaf 0,8 promille worden de straffen zwaarder. Bij een minnelijke schikking betaalt men 600 euro tot 1600 euro (afhankelijk van het precieze alcoholgehalte in het bloed). Het recht tot sturen wordt minimum zes uur ontnomen en het rijbewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden, bijvoorbeeld als het rijgedrag gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Een politierechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Het parket kan de overtreder ook voor het gerecht brengen. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als de overtreder al verschillende keren betrapt is op rijden onder invloed. Wie meer dan 1,2 promille alcohol in het bloed heeft, krijgt geen onmiddellijke inning meer, maar handelt het parket de zaak af met een minnelijke schikking of wordt de overtreder voor de rechtbank gedagvaard.

Bij herhaalde overtredingen worden de boetes nog zwaarder, namelijk van 3.200 tot 40.000 euro. Vanaf 0,8 promille, krijgt men van de rechter minimaal 3 maanden rijverbod opgelegd. Om opnieuw te mogen rijden, kan men verplicht worden om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.

Indien men minder dan 2 jaar over een rijbewijs B beschikt, dan zijn de straffen strenger voor rijden onder invloed. Men moet altijd voor de rechter verschijnen en krijgt een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Om opnieuw te mogen rijden, moet men eerst een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol., onder andere bier, wijn,...

Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-achttienjarigen. Vermits cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen ze evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen.

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. Verkoop van alcoholische drank in automaten is enkel toegestaan als de automaten over een kaartlezer beschikken waarmee (aan de hand van de identiteitskaart) de leeftijd kan gecheckt worden.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Ik wou geen pretbederver zijn

'Tamara' (14 jaar)

Lees meer

Meer over alcohol