Als leiding draag je een grote verantwoordelijkheid voor de leden van de jeugdbeweging.

Voorafgaand opgestelde regels en afspraken over hoe er wordt omgegaan met drugs en alcohol, zijn belangrijk. Dit kan in de vorm van een reglement of beleid. Wanneer dat echt goed zit en jullie hebben een plan uitgewerkt, dan kan je problemen namelijk veel makkelijker en duidelijker oplossen.

In de eerste plaats is het belangrijk om de wetgeving wat betreft alcohol en drugs te respecteren. Zo is het schenken van alcohol aan jongeren beneden 16 jaar verboden of beneden 18 jaar wanneer het om sterke drank gaat. Drugs en dus ook cannabis zijn verboden, ook voor meerderjarigen.

Afspraken over alcohol en drugs binnen de jeugdbeweging kunnen luiden:

  • er zijn altijd enkele mensen BOB op een kamp
  • er wordt niet meer gedronken dan 2 biertjes per dag
  • er wordt geen sterke drank gedronken
  • drugs, inclusief cannabis, zijn verboden

Het is goed om voordat je op kamp gaat met elkaar regels op te stellen en ook te bepalen wat je doet als iemand de regels overtreedt. Directe schorsing? Verdere uitsluiting van alcohol? Nadenken over hoe je als jeugdbeweging reageert op regelovertredingen is nodig. Want afspraken op papier, betekent immers niet automatisch dat er geen problemen meer zullen opduiken in de praktijk.

Neem eens een kijkje op Drugs in beweging. Je vindt er een heleboel tips en handvaten over hoe er met alcohol en drugs kan omgegaan worden binnen de jeugdbeweging.

Drink, drank, dronk, ...

informatiebrochure over alcohol voor jongeren.