De wet bepaalt dat er geen sterke dranken verkocht mogen worden aan wie jonger is dan achttien. Mixdranken, zoals Breezer, bevatten sterke drank (zoals rum of wodka) en behoren dus tot die categorie.

Wat beschouwt de wet als sterke drank?

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Als limonades of andere niet-alcoholische dranken gemengd worden met gedistilleerde alcoholische dranken, worden ze ook als sterke drank beschouwd.
  • Alle dranken, al dan niet gedistilleerd, die meer dan 22% vol. alcohol bevatten.

Daarnaast is het verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. (onder andere bier, wijn,...) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar.

Voor het schenken van bier en wijn heeft een jeugdhuis geen tapvergunning meer nodig. Voor het schenken van sterke dranken is wel nog een vergunning nodig. Jeugdhuizen waar het doelpubliek hoofdzakelijk uit minderjarigen bestaat, kunnen in principe geen vergunning krijgen en mogen dus geen mixdranken verkopen.

Meer weten?

Wetgeving en alcohol

De wetgeving regelt ondermeer het schenken en produceren van alcohol, het gebruik van alcohol in het verkeer en de leeftijd voor de verkoop en het schenken van alcohol aan jongeren.