Soms gebeurt het dat mensen - zonder dat ze het willen - drugs toegediend krijgen, zodat de kans bestaat dat ze in verdoofde toestand gemanipuleerd worden.

De DrugLijn krijgt af en toe vragen van mensen die vermoeden dat er iets in hun drankje werd gedaan. Vaak voelen ze zich ontredderd, weten ze niet wat hen allemaal is overkomen en zijn ze bang dat ze er lichamelijk iets aan overhouden. De machteloosheid, het gevoel van controleverlies over hun eigen lichaam en geest is groot en dat werkt ondermijnend.

Wat doen bij een vermoeden?

Het kan gebeuren dat je fysiek merkt dat er 'iets' gebeurd is: je wordt bijvoorbeeld ergens wakker of je komt bij bewustzijn zonder dat je weet hoe je op die plaats geraakt bent. Of je hebt kneuzingen of blauwe plekken zonder te weten waarvan.

Soms zijn er echter geen fysieke tekenen, maar heb je wel de indruk of het aanvoelen dat je verdoofd werd. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld droomfragmenten, zogenaamde flashbacks van wat gebeurd is, maar kunnen dit niet plaatsen. Vaak voelen ze bij deze beelden of dromen angst, zonder te weten waarom. De beelden kunnen opkomen tijdens tv kijken, autorijden,…

Neem in zulke gevallen zo vlug mogelijk iemand in vertrouwen. Je kan naar de huisarts gaan, naar de gynaecoloog of je kan contact opnemen met een dienst slachtofferhulp.

Sommige producten zijn terug te vinden in het bloed, maar slechts gedurende een korte tijd. Bloedonderzoek moet dus zo snel mogelijk plaatsvinden.

Jammer genoeg worden sommige slachtoffers niet geloofd door hun omgeving en wordt door politie en medisch personeel soms gedacht dat ze zelf gebruiken.

Welke drugs kunnen ongemerkt aan je drankje toegevoegd worden?

De meest gebruikte drug om mensen minder weerbaar te maken, blijkt alcohol te zijn! Andere drugs die soms in drankjes worden gedaan, zijn bijvoorbeeld Rohypnol®, GHB, Ketamine,… Vaak worden deze middelen toegediend in combinatie met alcoholische dranken, wat het risico op overdosis vergroot.

Het probleem is dat je niet weet welke drug of welk medicijn iemand heeft binnengekregen, hoe groot de dosis is en hoe de persoon verder gaat reageren.

Tips om problemen te voorkomen

Laat je drankje nooit alleen achter. Ga je drank ook best zelf halen aan de bar en kijk toe hoe de barkeeper je drank inschenkt, of vraag het flesje.

Als je uitgaat, ga dan altijd met een paar vrienden en maak de afspraak elkaar niet uit het oog te verliezen. Als iemand van de groep zich niet goed voelt, laat je hem of haar niet alleen, maar zoek je hulp. Als je je zelf niet goed voelt, zeg dit dan aan een vriend.

Uitgaan

Kom alles te weten over veilig en gezond uitgaan. Tips voor op parties, festivals en clubs.

Lees meer

Meer informatie over GHB en Ketamine