Mensen die cocaïne gebruiken hebben vaak de neiging om stevig door te drinken. Men geeft soms aan dat alcohol de roes van cocaïne verlengt en de onaangename, scherpe kanten (paranoia en gejaagdheid bijvoorbeeld) verzacht.

Een verklaring hiervoor is dat de combinatie van de twee drugs een chemisch proces op gang brengt waardoor een derde stof, namelijk 'coca-ethyleen' gevormd wordt. Deze stof wekt gevoelens van euforie op, maar vormt wel een extra belasting voor hart- en bloedvaten en de lever. En die zijn sowieso al zwaar belast door overmatig alcoholgebruik. De combinatie van cocaïne en alcohol is dus erg riskant.

Welke zijn de risico's?

  • Cocaïne zorgt voor een vals gevoel van nuchterheid. Wie cocaïne met alcohol combineert, voelt zich minder dronken dan hij in werkelijkheid is.
  • De combinatie maakt gulzig. Omdat men zich minder dronken voelt, vergroot de kans dat men stevig doordrinkt en ook meer cocaïne gaat gebruiken.
  • Alle remmen vallen weg. Ook dit kan ervoor zorgen dat men meer gaat gebruiken. Maar daarnaast staat de combinatie bekend om de roekeloosheid die ze kan uitlokken, bijvoorbeeld in het verkeer.
  • Alcohol en cocaïne lokken ook agressie uit. Wie ze combineert, zal bijvoorbeeld vaker in vechtpartijen betrokken raken.

Andere veelgestelde vragen over cocaïne

Cocaïne en gezondheid

Wat zijn de risico's?

Cocaïnegebruik kan leiden tot roekeloosheid en tot uitputting, doordat men geen vermoeidheid, honger of dorst voelt tijdens gebruik.

Combigebruik. De meest gestelde vragen

Folder over de risico's van het combineren van illegale drugs met elkaar of met alcohol.