Alcohol, illegale drugs en medicijnen houden altijd gevaren in. Wie geen risico’s wil lopen, gebruikt ze beter niet.

De maatregelen tijdens de coronacrisis zorgen voor extra risico’s. Als het thuis fout loopt door drank, drugs of pillen, kan het moeilijker zijn om hulp te krijgen of in te grijpen. Zeker als je er alleen voor staat. Wees dus op je hoede voor klachten door overmatig gebruik of door onbekende producten.

Voorkomen is beter dan grenzen. Je kan al heel wat problemen voorkomen door rekening te houden met deze adviezen.

Kom je thuis in de problemen? Hou dan rekening met volgende tips.

  • Wees voorbereid

Hou er rekening mee dat het gebruik fout kan gaan. Een plan van aanpak klaarhebben, is altijd goed. Overweeg om op je smartphone een app te installeren met EHBO- en reanimatie-instructies. Bij voorkeur van een erkende instantie zoals het Rode Kruis. Dat kan levens redden.

  • Gevaarlijke symptomen?

Bel onmiddellijk 112 als je (bij iemand) volgende dingen opmerkt:

- Verwardheid en braken
- Moeilijk lucht krijgen of heel traag ademen
- Bleek gelaat en blauwe lippen
- Bewusteloosheid
- Stuiptrekkingen
- Grote opgejaagdheid, paniek- of angstaanvallen en waanbeelden
- Snelle of onregelmatige hartslag of pijn in de borst of een arm

Controleer de ademhaling. Check of de luchtwegen vrij zijn. Leg de persoon in een stabiele houding op de zijde in afwachting van de hulpdiensten. Start indien nodig reanimatie.

  • Aarzel niet of verlies geen onnodige tijd

Contacteer de hulpdiensten indien nodig. 112 en spoeddiensten blijven ook tijdens de corona-crisis bereikbaar. Maak je geen zorgen om besmettingsgevaar of om mogelijke juridische gevolgen.

Voor alle duidelijkheid: De DrugLijn contacteren heeft op zo’n moment weinig zin, onze lijn is geen noodlijn.

  • Andere opties?

Weet dat je uiteraard altijd telefonisch contact kan nemen met je huisarts voor een eerste inschatting en advies.

Vragen over te veel medicatie, methadon of dergelijke? Ook het Antigifcentrum kan je 24u/24u een eerste advies geven: bel 070 245 245 .

Als het fout gaat, kan dat uiteraard ook een emotionele impact hebben. Zowel voor jezelf als voor mensen rondom jou. Het is belangrijk om daarover te praten met iemand die je kent en vertrouwt. Als je dat wil, kan je ook anoniem bij onze lijn terecht.

  • Gaat het om mogelijke ontwenningsverschijnselen? Check de info over hoe je die kan inschatten.