De gevaren van COVID-19 zijn bekend. En iedereen ondervindt hoe de corona-maatregelen impact hebben op ons leven. Hoe juist, dat verschilt sterk van persoon tot persoon en naar gelang de omstandigheden waarin iemand woont, leeft, werkt en zich ontspant.

Net zo met alcohol en andere drugs. Veel mensen weten dat die riskant kunnen zijn. Maar opnieuw verschillen die naargelang de persoon en de omstandigheden.

De combinatie van beide is reden tot extra waakzaamheid en bezorgdheid. Alcohol, illegale drugs of pillen en COVID-19 zijn een slechte match. Op tal van manieren kunnen er in de huidige crisis extra problemen ontstaan.
De lockdown-maatregelen zijn een manier om de risico's van het virus in te dammen, maar je mentale welbevinden is even belangrijk als je lichamelijke gezondheid.