Je hebt je kracht nodig. Cijfer jezelf niet weg.

Niet ten koste van jezelf

Soms moet je hard zijn en afstand nemen. Wat meer of wat minder afstand, maar in elk geval genoeg om zelf stand te kunnen houden. Het betekent niet dat je je kind aan zijn lot overlaat. Integendeel. Voorkomen dat je eronderdoor gaat, voor jezelf zorgen, gehoor en ondersteuning vinden: het helpt om kracht te putten en ertegenaan te blijven gaan.

Durf tijd nemen voor jezelf of voor de andere gezinsleden. Doe iets waaruit je kracht en energie put. Eenvoudige dingen zoals een vroegere hobby terug opnemen, een uitstap of afspraak met vrienden kunnen veel deugd doen.

Waar ligt jouw grens?

Zelfs als je kind de afspraken steeds minder nakomt, blijft het belangrijk om grenzen aan te geven. Je kan daarbij focussen op storend gedrag dat door het druggebruik wordt veroorzaakt eerder dan op het alcohol- of druggebruik zelf. Stel je eigen prioriteiten en maak niet van alles een strijd.

Laat je niet aan het lijntje houden door vage beloften of halve leugens. Bespreek met je kind wat de gevolgen zijn als afspraken niet worden nagekomen en voer die ook uit. Blijf wel realistisch. Dreigen met een zware straf waarvan je al bij voorbaat weet dat je het niet over je hart kan krijgen, maakt weinig indruk.

Geef jezelf niet de schuld

'Had ik dit kunnen voorkomen?' 'Heb ik mijn kind slecht opgevoed?' 'Wat heb ik verkeerd gedaan?' Het zijn vragen die veel ouders zich stellen. Sommigen denken onterecht dat ze gefaald hebben in de opvoeding van hun kind en worstelen met schuldgevoelens.

Opvoeden is geen sinecure. Het is niet omdat er iets niet vlot loopt dat jij schuldig bent aan het druggebruik van je kind. Kinderen beginnen meestal om positieve redenen te experimenteren met alcohol of drugs: voor de kick of omdat ze het gezellig en leuk vinden. Het komt voor in allerlei soorten gezinnen, ook in heel stabiele, warme gezinnen.

Voel je dat je over je grenzen gaat? Laat het niet te ver komen en ga op zoek naar hulp voor jezelf.

Wat kan ik doen?

Ga op zoek naar jouw sterktes. Dat helpt om goed met de situatie om te kunnen.

Zelfhulpboekje voor ouders van gebruikende kinderen

Dit boekje gaat in op de typische vragen van ouders. Waarom gebruikt mijn kind? Ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen? Het boekje laat ouders in een paar doe-opdrachten ook nadenken over hun specifieke situatie.