Zolang je kind zelf niet inziet dat er een probleem is, zal hij of zij niets aan zijn gebruik willen doen. Je kan proberen samen met je zoon of dochter kleine stappen te zetten om tot dat inzicht te komen.

Stap voor stap

Het kan al een overwinning zijn om de alcohol of drugs bespreekbaar te maken. Praat met je kind. Keur het alcohol- en drugmisbruik af en niet de persoon. Benadruk niet alleen de risico's, maar probeer ook oor te hebben voor wat hij of zij denkt en voelt. Zo komt er op termijn ruimte om de nadelen van het gebruik te bespreken. Eens dat kan, sta je alweer een hele stap verder.

Helpen om tot een besluit te komen

Wat jij kan doen om te helpen, hangt vooral af van de houding van je kind. Om iets aan het probleem te kunnen doen, moet je kind er eerst zelf van overtuigd zijn dat er een probleem is. Gelukkig is die wil om het probleem aan te pakken (de motivatie) geen kwestie van alles of niets. Het is iets dat kan groeien en waarbij jij een duwtje in de rug kan geven.

Mensen gaan pas iets doen aan een probleem, wanneer de nadelen ervan zwaarder doorwegen dan de voordelen. Wat zijn de voor- en nadelen van zowel blijven gebruiken als stoppen? Je kan dat samen met je kind oplijsten. Zo'n lijst toont waarom het de moeite loont om te stoppen, maar ook waar de valkuilen zitten. Of raad je kind aan de anonieme zelftest te doen op onze site (zie de groene knop hiernaast). Zo krijgt hij of zij meteen een eerste advies over de risico's van het gebruik.

Probeer vooral in te gaan op dingen in het hier en nu, dingen die je kind aan den lijve ondervindt en het zelf ook lastig mee heeft. Dat maakt meer indruk dan mogelijke problemen in de verre toekomst.

Lees meer over hoe iemands motivatie om te veranderen kan groeien.

De brokken lijmen

Niemand is in staat het alcohol- of drugprobleem van zijn of haar kind op te lossen. Je hoeft evenmin op te draaien voor de gevolgen ervan. Schulden betalen, excuses verzinnen, rommel opruimen,… Je wil helpen, maar het is niet de bedoeling dat jij de brokken van je kind lijmt.

Laat je kind zelf de verantwoordelijkheid opnemen. Wie de gevolgen van zijn alcohol- of drugmisbruik zelf moet dragen, zal er sneller de nadelen van inzien. En zal ook sneller redenen ervaren om ermee te stoppen. Helpen betekent dus ook kordaat en consequent zijn.

Als praten niet meer lukt

Soms lijkt niks nog goed te gaan en ben je ten einde raad. Elk gesprek eindigt in ruzie, je kind respecteert de regels niet meer. Je voelt je moedeloos, bang en vreest dat je gefaald hebt in je opvoeding. Onthoud echter dat jij niet schuldig of verantwoordelijk bent. Hoezeer de zorgen om je kind je ook opslorpen, vergeet niet om ook aan jezelf te denken.


Daarentegen, eenmaal je kind zelf beslist heeft om iets aan zijn of haar gebruik te doen, kan je hem of haar daarin verder ondersteunen.

Mijn kind en drugs. De meest gestelde vragen

Onzeker in je opvoeding over drugs? De indruk dat je kind beter op de hoogte is dan jij? Een vermoeden van druggebruik? Deze folder biedt een antwoord.

Zelfhulpboekje voor ouders van gebruikende kinderen

Dit boekje is opgebouwd rond een aantal typische vragen van ouders. Waarom gebruikt mijn kind? Ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen? Het boekje geeft info en advies, en laat ouders in een paar doe-opdrachten nadenken over hun specifieke situatie.