Blijf niet zitten met de onmacht over het alcohol- of drugprobleem van je kind. Zoek informatie en steun.

Zoek informatie

Wie goed op de hoogte is van de effecten en risico's van alcohol en andere drugs, kan beter nuanceren of inschatten wat zijn of haar kind zegt. Als je nog maar pas weet dat je kind gebruikt, helpt correcte informatie om houvast te vinden en om een meer nuchtere kijk op de situatie te krijgen. Gebruikt je kind al langer, dan helpt informatie om te begrijpen wat alcohol en drugs met iemands lichaam en geest doen.

Hulp in je omgeving

Blijf er niet mee zitten als gevoelens van machteloosheid of schuld zich opstapelen. Overwin de schaamte en praat erover. Zoek steun bij mensen die je vertrouwen waard zijn. Bij familie, vrienden, een goede collega, je huisarts: heel wat mensen in je omgeving kunnen helpen om alles draaglijker maken.

Praten met andere ouders

Je bent zeker niet de enige ouder die met de vragen en gevoelens worstelt waar ook jij mee zit. In een praatgroep voor ouders kan je in volle vertrouwen ervaringen uitwisselen en je zorgen delen.

Durf ook ouders in je omgeving aanspreken. Het kan een hele opluchting zijn om te merken dat andere ouders gelijkaardige zorgen hebben.

Op gesprek gaan

Tal van centra bieden begeleiding en advies aan ouders van druggebruikende kinderen. Een hulpverlener met beroepsgeheim helpt jou na te gaan hoe je best met het probleem omgaat en hoe je opnieuw meer controle kan krijgen over de situatie. Je kan er ook gewoon je verhaal kwijt zonder met de vinger gewezen te worden.

De Druglijn maakt je wegwijs

We helpen je graag op weg. Contacteer ons anoniem via telefoon, mail of chat. We luisteren naar je verhaal. Zonder oordelen of veroordelen. We geven je concrete informatie, een eerste advies of bezorgen je adressen van hulpdiensten of praatgroepen in jouw buurt.

Wat kan ik doen?

Ga op zoek naar jouw sterktes. Dat helpt om goed met de situatie om te kunnen.

Zelfhulpboekje voor ouders van gebruikende kinderen

Dit boekje gaat in op de typische vragen van ouders. Waarom gebruikt mijn kind? Ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen? Het boekje laat ouders in een paar doe-opdrachten ook nadenken over hun specifieke situatie.