Het alcohol- of drugprobleem van je kind kan je hele leven gaan beheersen. Uit bezorgdheid stop je al je aandacht en energie in het probleem van je kind en cijfer je jezelf weg. En eventueel ook dat van het hele gezin. Uit bezorgdheid stop je al je aandacht en energie in het probleem van je kind en cijfer je jezelf weg.

Herkenbaar? Weet dan dat je een ander alleen maar kan helpen zolang je daar zelf nog de nodige kracht voor hebt. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor andere gezinsleden, maar ook voor jezelf. Zoniet dreig je meegesleurd te worden door de problemen van je kind.

Zoveel emoties, zoveel manieren van omgaan

Als je als ouder geconfronteerd wordt met het feit dat je kind in de problemen komt, kan dat een pak verschillende emoties bij jou oproepen. Iedereen gaat er anders mee om en bij elke ouder kan het dus andere emoties uitlokken.

De rode draad is vaak bezorgdheid. Maar daarnaast kan je een wirwar aan gevoelens ervaren. Je kan boos zijn omdat je de keuzes die er gemaakt worden niet begrijpt. Misschien speelt angst ook wel mee, onzekerheid over bijvoorbeeld de toekomst. Misschien maakt het je heel verdrietig of voel je je machteloos. Daarnaast kunnen ook schuldgevoelens de kop komen opsteken. Het kan ook zijn dat je je schaamt, net omdat er ook nog veel taboe op het thema zit. Je kan je ook schuldig voelen omdat je het gevoel hebt gefaald te hebben in je opvoeding.

Wat je ook voelt, weet dat er geen juiste of foute manier is om je te voelen. Laat het voor jezelf ook toe om te voelen wat je voelt, verzet je er niet tegen. Gevoelens zijn beheersbaarder als je ze niet met alle macht probeert te onderdrukken of vermijden. Zo voorkom je ook dat er misbruik van je gevoelens zou worden gemaakt of dat je over je eigen grenzen gaat.

Onze zelfhulptool Grip kan je onder andere handvaten geven in hoe je met al die gevoelens kan omgaan.

Zelfhulpboekje voor ouders van gebruikende kinderen

Dit boekje gaat in op de typische vragen van ouders. Waarom gebruikt mijn kind? Ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen? Het boekje laat ouders in een paar doe-opdrachten ook nadenken over hun specifieke situatie.