Het alcohol- of drugprobleem van je kind kan je hele leven gaan beheersen. Uit bezorgdheid stop je al je aandacht en energie in het probleem van je kind en cijfer je jezelf weg.

Herkenbaar? Weet dan dat je een ander alleen maar kan helpen zolang je daar zelf nog de nodige kracht voor hebt. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor andere gezinsleden, maar ook voor jezelf. Zoniet dreig je meegesleurd te worden door de problemen van je kind.

Zelfhulpboekje voor ouders van gebruikende kinderen

Dit boekje gaat in op de typische vragen van ouders. Waarom gebruikt mijn kind? Ben ik verantwoordelijk? Wat kan ik doen? Het boekje laat ouders in een paar doe-opdrachten ook nadenken over hun specifieke situatie.