Niet iedereen die wel eens alcohol of drugs gebruikt, raakt verslaafd. Maar ook zonder een verslaving kan je problemen krijgen. Zet tijdig de stap naar hulp.

Als je kind alcohol of een bepaalde drug gebruikt, is het daarom nog niet verslaafd. Meestal blijft het bij experimenteren. Er zijn mensen die zwaar in de problemen komen door hun alcohol- of druggebruik, maar niet alle gebruik leidt tot misbruik. Niet iedereen die wel eens een glas alcohol drinkt, wordt daar afhankelijk van. En niet elk gebruik van cannabis of andere illegale drugs is meteen probleemgebruik dat zorgt voor minder goed functioneren op school of op het werk.

Omgekeerd moet men niet verslaafd zijn om een alcohol- of ander drugprobleem te hebben. Zo kan iemand die één keer te veel gebruikt, al grote risico's lopen. Experimenteren is evenmin onschuldig en kan op zich ook voor problemen zorgen. Denk maar aan binge drinken (het drinken van 4 of meer standaardglazen voor vrouwen en 6 voor mannen op 2 uur tijd). Binge drinken komt veel meer voor bij jongeren dan bij volwassenen en is schadelijk voor de gezondheid en de hersenen. Ook een jonge fietser die onder invloed van alcohol en/of andere drugs een ongeval veroorzaakt, kan het gevolg zijn van eenmalig gebruik.

Wat is dan verslaving?

'Verslaafd zijn' betekent dat iemand niet meer de baas is over zichzelf. Hij of zij heeft geen vrije keuze meer. De drug of de alcohol heeft de controle overgenomen.

Mensen die bijvoorbeeld drugs gebruiken, zwaar drinken of vaak gokken, hebben vaak zelf niet door wanneer of in welke mate de drug de controle over hun leven overgenomen heeft. Ook voor de omgeving is het soms moeilijk om uit te maken of iemand verslaafd is.

Verslaving heeft verschillende gezichten. Er is geestelijke afhankelijkheid (de drang om te gebruiken), daarnaast kan er ook sprake zijn van lichamelijke afhankelijkheid (je lichaam vraagt naar het gebruik) en van gewenning (je hebt méér van hetzelfde middel nodig om hetzelfde effect te ervaren).


Hoe ga je er dan mee om als je kind gebruikt, en niet de intentie heeft om te stoppen?