Stoppen is een proces van vallen en opstaan. De meeste mensen met een middelenafhankelijkheid zijn bang voor herval. Weet dat het er helaas vaak bij hoort. Zo ben je beter voorbereid en wapen je jezelf tegen de pijn van de teleurstelling.

Elk herval is een moment van ontgoocheling. Het is een zware dobber voor jou als partner, maar ook voor je partner zelf. Als hij of zij net heel hard zijn of haar best deed om je niet te ontgoochelen en vervolgens toch hervalt, is de schaamte vaak groot. Toch hoeft herval niet het einde te zijn. Het belangrijkste aan herval is hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten, maar de draad zo snel mogelijk weer op te pakken. Zie het als een harde les waaruit jullie kunnen leren.

Ga samen na waar het is fout gegaan. Misschien werd het verlangen te sterk tijdens een feestje met oude vrienden? Lag het aan de stress op het werk of harde woorden met een goede vriend? Zo leert je partner valkuilen kennen en herkennen. Eens die gekend zijn, kunnen jullie werk maken van andere manieren om ermee om te gaan. Dat verkleint de kans op nieuw herval.

Nood aan advies? Aarzel dan niet om De Druglijn te contacteren. We luisteren naar je verhaal. Zonder oordelen of veroordelen. We geven je concrete informatie, een eerste advies of bezorgen je adressen van hulpdiensten of praatgroepen in jouw buurt.

Wat kan ik doen?

Ga op zoek naar jouw sterktes. Dat helpt om goed met de situatie om te kunnen.