Wanneer je open en eerlijk met je broer of zus kan praten over zijn/haar gebruik, heb je al heel wat bereikt. Ook voor hem/haar vergde het waarschijnlijk veel moed om eerlijk te zijn tegen jou. Als het thema bespreekbaar wordt, zal het voor je broer of zus makkelijker worden om toe te geven dat er soms ook nadelen zijn aan het gebruik. Zo komt het overwegen om te stoppen of te minderen hopelijk wat dichterbij.

Besef goed dat je die keuze niet in iemand anders z'n plaats kan maken. Maar je kan iemand wel motiveren, een duwtje in de rug geven, om het gebruik aan te pakken.

Het juiste moment aanvoelen

Zelden is motivatie een alles-of-niets kwestie. Misschien denkt je broer of zus er op sommige momenten zelf aan te stoppen of te minderen. Misschien begint hij/zij last te ondervinden van het gebruik. Op zo'n momenten kan je proberen in te spelen. Denk niet dat jouw woorden of daden helemaal geen impact hebben.

Voor- en nadelen bespreken

Leg samen eens de voor- en nadelen van stoppen en gebruiken naast elkaar. Je kan dit letterlijk op papier doen om alles heel concreet en overzichtelijk te maken. Op momenten dat je broer of zus het moeilijk heeft, kan hij/zij teruggrijpen naar dit lijstje. Kleine zaken zoals deze kunnen soms een duwtje in de goeie richting betekenen.

Benoem het positieve

Maak ook ruimte voor positieve aspecten. Benoem de zaken die wel nog goed lopen. De sterktes die iemand heeft, kunnen motiverend werken. Zo ziet de persoon meer mogelijkheden om het gebruik aan te pakken.

Betrek de mensen om je heen

Misschien heb je het gevoel weinig impact te hebben op het gedrag van je broer of zus. Ga even na of er andere mensen zijn die makkelijker tot hem doordringen, bijvoorbeeld vrienden. Je kan polsen wat zij vinden over het gebruik. Gaat het volgens hen ook te ver? Zo heb je minder het gevoel er alleen voor te staan. Wees hier eerlijk over tegen je broer of zus. Wanneer hij/zij het gevoel krijgt dat er allerlei zaken achter zijn/haar rug gebeuren, is de kans groot dat hij/zij je dit niet in dank zal afnemen.

Eenmaal je broer of zus bereid is om te stoppen, kan je hem ook verder blijven steunen.