De inhoud van het gesprek komt best van jezelf, eerlijk en rechtuit. Je kan wel rekening houden met een aantal tips, die het gesprek zo vlot mogelijk laten verlopen.

Vertel over je gevoelens, je zorgen en jouw standpunt.

Geef rustig je mening over het onderwerp. Als je kind jonger is dan 16 jaar, stel dan duidelijk dat je niet wil dat hij/zij alcohol drinkt. Wanneer je het hebt over drugs, geef dan mee dat je niet wil dat je kind gebruikt.

Praten is ook luisteren.

Vraag aan je kind wat hij/zij vindt van alcohol of drugs en laat ruimte voor zijn/haar reactie en mening. Probeer rustig te luisteren naar wat je zoon of dochter te vertellen heeft en wees benieuwd. Het is misschien niet gemakkelijk, maar laat hem of haar eerst zijn verhaal doen voor je je eigen mening en kijk op de dingen geeft.

Spreek in de ik-vorm.

In de ik-vorm praten komt minder beschuldigend over. Je kind zal dan allicht meer openstaan voor jouw standpunt en jouw verwachtingen. Bijvoorbeeld: "Ik wil dat je je gedraagt wanneer je uitgaat", is minder confronterend dan: "Jij kan je ook nooit inhouden!"

Focus op 'nu', niet op later.

Horrorverhalen en dramatische argumenten, zoals het risico op toekomstige gezondheids- of afhankelijkheidsproblemen, maken meestal weinig indruk. Jongeren bekijken het leven vanuit een hier-en-nu-standpunt en denken niet aan 'later'. Het heeft vooral zin te spreken over risico's en nadelen op korte termijn, de invloed op het leven van je kind zoals het nu is.

Echtheid, openheid, eerlijkheid.

Stel je open en eerlijk op tegenover je kinderen. Uit je gevoelens over wat je kind zegt of over wat er is gebeurd. Zo leren jongeren open staan voor verschillende invalshoeken en leren ze kritisch nadenken. Wees ook eerlijk over de aangename kanten van alcohol en drugs, ga die niet uit de weg. Wijs er wel op dat die altijd risico's meebrengen voor jongeren. Nog meer wanneer er veel of dikwijls wordt gebruikt.


Open met elkaar kunnen praten, versterkt de band met je kind. Maar ook omgekeerd: hoe sterker de band met je kind, hoe gemakkelijker dit soort gesprekken zullen gaan. Ook voor thema's als alcohol en drugs, is het dus belangrijk om te investeren in de relatie met je zoon of dochter.

Drugs ABC

De effecten, de risico's, de wetgeving

Studenten, alcohol en drugs?

Studeert je zoon of dochter verder in het hoger onderwijs? Ook dan heb je nog invloed als ouder!