Als ouder kan je er mee voor zorgen dat je kind beter in staat is om een eigen mening te vormen en zelf bewuste keuzes te maken. Dat geldt voor alle keuzes, dus ook voor de keuze om niet te drinken of geen drugs te gebruiken. Een goede band met je kind is de basis.

Zich goed voelen in het gezin

Geef je kind genoeg aandacht en bevestiging. Toon interesse voor wat je kind doet en moedig zijn/haar kwaliteiten aan. Het is belangrijk dat je kind zich goed voelt in zijn vel en zelfvertrouwen opbouwt. Ook al tonen ze dat niet altijd, zelfs bij pubers doet een complimentje nog deugd.

Verantwoordelijkheid aanleren

Geef je kinderen verantwoordelijkheid, zodat ze kunnen leren om ermee om te gaan. Het is belangrijk dat jongeren het gevoel hebben dat ze zelf een keuze mogen maken en inspraak hebben. Door je kind verantwoordelijkheid te geven, leer je het ook zelf gezonde keuzes te maken.

Geef niet meteen oplossingen voor vervelende gevoelens of moeilijkheden van je kind, maar laat hem/haar eerst zelf op zoek gaan. Zo kan je kind zich trots voelen wanneer iets lukt.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van wat je kinderen bezig houdt. Als je weet waar ze mee bezig zijn, kan je beter inschatten of ze met alcohol of drugs in aanraking komen. Zo kan je op tijd een gesprek voeren of duidelijke grenzen meegeven aan je kind.

Pubers vinden het trouwens best fijn om te voelen dat hun ouders interesse hebben in waar ze mee bezig zijn, hun vrienden en hun leefwereld. Je geeft je kind het gevoel dat jij het belangrijk vindt dat het leuke dingen doet en zich goed voelt.

Kinderen gedragen zich buitenshuis anders dan thuis. Het is belangrijk een beeld te hebben van hoe je kind zich elders, bij vrienden, op school… gedraagt. Deze kennis kan je helpen om problemen met alcohol en drugs bij je kind te voorkomen en/of tijdig in te schatten. Let daarnaast op veranderingen in het leven van je kind, zoals nieuwe vrienden, de overstap naar de middelbare school, enz.

Een goede band en goede gesprekken, zullen je kind een denkkader geven dat helpt om gezonde keuzes te maken. Maar hoe kan je je kind voorbereiden op de concrete situaties waarin het met alcohol of andere drugs in aanraking komt?